= 65 && $ord <= 90); } function is_lowercase($letter) { $ord = ord($letter); return ($ord >= 97 && $ord <= 122); } function Translate($str){ switch ($str){ case "" : return "Vertaling niet gevonden"; break; default : return $str; } } ?> <? echo (preg_match('/<title>(.*)<\/title>/i', $paginas['content'], $matches) ? $matches[1] : $config[title]); ?> \n"; } } else { // Standaard metatags hanteren ?>


Parkshutters B.V.

Herenstraat 27

2271 CA Voorburg
Tel: 070-387 99 33

Fax: 070-387 99 32

info@parkshutters.nl

www.parkshutters.nl

KvK: 30081432

Openingstijden showroom:

dinsdag t/m vrijdag

van 9.30-17.30 uur

zaterdag op afspraak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'.$paginas['kop'].'

'; $sqlselect = "SELECT N.*, C1.content AS titel, C2.content AS text FROM nieuws N LEFT JOIN content C1 ON N.titel_lang=C1.id AND C1.lang='".$lang."' LEFT JOIN content C2 ON N.text_lang=C2.id AND C2.lang='".$lang."' WHERE N.start_datum <= '".$today."' AND N.eind_datum >= '".$today."' "; if($_GET['nieuws_id']) $sqlselect.= " AND nieuws_id='".$_GET['nieuws_id']."'"; $sqlselect.= "ORDER BY volgorde"; $resultnieuws = mysql_query($sqlselect); if ($nieuws = mysql_fetch_array($resultnieuws)) { do { if(empty($nieuws['titel'])) continue; echo ""; if(!$nieuws_id){ $nieuws[text] = strip_tags($nieuws[text]); $string_lenght = strlen($nieuws[text]); if($string_lenght>$max_lenght){ $nieuws[text] = substr($nieuws[text], 0, $max_lenght); $nieuws[text] = $nieuws[text].".."; } $nieuws[text].= ""; echo ''; echo ""; } else { $afbeelding = "admin/uploads/nieuws/{$nieuws[nieuws_id]}.jpg"; $thumb = "admin/uploads/nieuws/{$nieuws[nieuws_id]}_t.jpg"; if (!file_exists($afbeelding)) $afbeelding = " "; if ($nieuws[datum] == "0000-00-00") $datumnieuws = " "; else { $tempdatum = split ('[-]', $nieuws[datum]); $datumnieuws = "$tempdatum[2]-$tempdatum[1]-$tempdatum[0]"; } echo ""; if($afbeelding!=" ") echo""; else echo""; echo ""; } echo "
'.stripslashes($nieuws['titel']).'
".stripslashes($nieuws['text'])."

$datumnieuws ".stripslashes($nieuws['titel'])."

".stripslashes($nieuws['text'])."

Klik om een vergroting weer te geven

 
"; } while ($nieuws = mysql_fetch_array($resultnieuws)); } else { echo "Niets gevonden."; } } else if ($pagina_id==$dynamic_pages[contact_pagina]){ //De formulieren if(!$which){ if ($contact_id == 1){ $which = "adresgegevens"; } else if ($contact_id == 2){ $which = "offerte"; //"visualisatie"; } else if ($contact_id == 3){ $which = "ambassadeur"; } else if ($contact_id == 4){ $which = "_offerte"; } else { $which = "advies"; echo '

'.$paginas[kop].'

'; } } if($do_mail){ include "mail_form.php"; if($result) echo "

Dank voor uw reactie. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Parkshutters B.V.

Herenstraat 27
2271 CA Voorburg
Tel: 070-3879933
Fax: 070-3879932
info@parkshutters.nl
www.parkshutters.nl "; else echo "Error, er is iets fout gegaan.
"; } else { include "mail/".$which."_form.php"; } } else if ($pagina_id==$dynamic_pages['sitemap_pagina']){ //Sitemap $mapped_paginas = array(0); echo '

'.$paginas[kop].'

'; echo "
  "; echo "
 • Home pagina
 • "; $mapped_paginas[] = $home_pagina; // Sitemap: De pagina's zonder vaste opmaak // Begin hoofdknoppen $sqlselect = "SELECT T.*, C.content AS topbutton FROM topbuttons T LEFT JOIN content C ON T.topbutton_lang=C.id AND C.lang='".$lang."' ORDER BY T.volgorde"; $resulttopbuttons = mysql_query($sqlselect); if ($topbuttons = mysql_fetch_array($resulttopbuttons)){ do { // Pagina vertaling $sqlselect = "SELECT C.content AS kop FROM paginas P LEFT JOIN content C ON P.kop_lang=C.id AND C.lang='".$lang."' AND C.id>0 WHERE P.pagina_id='".$topbuttons['pagina_id']."'"; $result = mysql_query($sqlselect); $row = mysql_fetch_array($result); if(!in_array($topbuttons['pagina_id'],$dynamic_pages) && !in_array($topbuttons[pagina_id],$mapped_paginas)){ echo "
 • ".stripslashes($topbuttons['topbutton'])."
 • "; $mapped_paginas[] = $topbuttons['pagina_id']; } // Begin subknoppen $sqlselect = "SELECT S.*, C.content AS subbutton FROM subbuttons S LEFT JOIN content C ON S.subbutton_lang=C.id AND C.lang='".$lang."' WHERE S.topbutton_id='".$topbuttons['topbutton_id']."' ORDER BY S.volgorde"; $resultsubbuttons = mysql_query($sqlselect); if ($subbuttons = mysql_fetch_array($resultsubbuttons)){ echo "
   "; do { if(!in_array($subbuttons['pagina_id'],$dynamic_pages) && !in_array($subbuttons[pagina_id],$mapped_paginas)){ // Pagina vertaling $sqlselect = "SELECT C.content AS kop FROM paginas P LEFT JOIN content C ON P.kop_lang=C.id AND C.lang='".$lang."' AND C.id>0 WHERE P.pagina_id='".$subbuttons['pagina_id']."'"; $result = mysql_query($sqlselect); $row = mysql_fetch_array($result); echo "
  • ".stripslashes($subbuttons['subbutton'])."
  • "; $mapped_paginas[] = $subbuttons['pagina_id']; } } while ($subbuttons = mysql_fetch_array($resultsubbuttons)); echo "
  "; } } while ($topbuttons = mysql_fetch_array($resulttopbuttons)); } // Sitemap: De dynamische pagina's for ($i=2; $i<=count($dynamic_pages)+1;$i++){ if($active_pages[$i] == true){ $sqlselect = "SELECT P.*, C.content AS kop FROM paginas P LEFT JOIN content C ON P.kop_lang=C.id AND C.lang='".$lang."' WHERE P.pagina_id='".$i."'"; $resultpaginas = mysql_query($sqlselect); $paginas = mysql_fetch_array($resultpaginas); if($i!=6 && $i!=4) echo "
 • ".$paginas['kop'].""; if($i==$dynamic_pages['nieuws_pagina']){ $sqlselect = "SELECT N.*, C1.content AS titel, C2.content AS text FROM nieuws N LEFT JOIN content C1 ON N.titel_lang=C1.id AND C1.lang='".$lang."' LEFT JOIN content C2 ON N.text_lang=C2.id AND C2.lang='".$lang."' WHERE N.start_datum <= '".$today."' AND N.eind_datum >= '".$today."' ORDER BY volgorde"; $resultnieuws = mysql_query($sqlselect); if ($nieuws = mysql_fetch_array($resultnieuws)) { echo "
   "; do { $string_lenght=strlen($nieuws['titel']); if($string_lenght>64){ $nieuws['titel'] = substr($nieuws['titel'], 0, 62); $nieuws['titel'] = $nieuws['titel'].".."; } echo "
  • ".stripslashes($nieuws['titel'])."
  • "; } while ($nieuws = mysql_fetch_array($resultnieuws)); echo "
  "; } } echo "
 • "; } } echo "
"; } else if($pagina_id==$dynamic_pages['gallery_pagina']){ // De foto-albums if($gallery_id) { $sqlselect = "SELECT G.*, C.content AS gallery FROM gallerys G LEFT JOIN content C ON G.gallery_lang=C.id AND C.lang='".$lang."' WHERE G.gallery_id='".$gallery_id."'"; $resultgallerys = mysql_query($sqlselect); if ($gallerys = mysql_fetch_array($resultgallerys)) { do { $count=0; echo ""; // De photos $sqlselect = "SELECT P.*, C1.content AS photo, C2.content AS omschrijving FROM photos P LEFT JOIN content C1 ON P.photo_lang=C1.id AND C1.lang='".$lang."' LEFT JOIN content C2 ON P.omschrijving_lang=C2.id AND C2.lang='".$lang."' WHERE P.gallery_id='".$gallery_id."' ORDER BY volgorde"; $resultphotos = mysql_query($sqlselect); $num_rows = mysql_num_rows($resultphotos); if ($photos = mysql_fetch_array($resultphotos)) { do { $theimage = GetImageSize("admin/uploads/photos/".$photos['photo_id'].".jpg"); if($count==0){ echo ""; echo ""; echo ""; } echo "
".stripslashes($gallerys[gallery])."
".stripslashes($gallerys[omschrijving])."
".Translate("Klik voor een vergroting")."
"; } echo ''.stripslashes($photos['photo']).''; $count++; if($count % 4 == 0) echo "
"; } while ($photos = mysql_fetch_array($resultphotos)); } else { echo "

".Translate("Er zijn geen foto's gevonden in dit album.")."

Album overzicht ".Translate("Terug naar impressies")."
"; } while ($gallery = mysql_fetch_array($resultgallerys)); } } else { $sqlselect = "SELECT G.*, C.content AS gallery FROM gallerys G LEFT JOIN content C ON G.gallery_lang=C.id AND C.lang='".$lang."' ORDER BY volgorde"; $resultgallerys = mysql_query($sqlselect); if ($gallerys = mysql_fetch_array($resultgallerys)) { $count=0; $num_cols=2; echo ""; echo ""; do { // De eerste foto v/h album $resultphotos = mysql_query("SELECT photo_id FROM photos WHERE gallery_id='$gallerys[gallery_id]' ORDER BY volgorde LIMIT 0,1"); $photos = mysql_fetch_array($resultphotos); $theimage = GetImageSize("admin/uploads/photos/".$photos['photo_id'].".jpg"); $omschrijving = ereg_replace("[']", " ", $gallerys[omschrijving]); $omschrijving = strip_tags($omschrijving); if($count==0) echo ""; echo ""; } } while ($gallerys = mysql_fetch_array($resultgallerys)); echo "
".Translate("Impressies")."
".Translate("Klik op één van de onderstaande foto's om meer impressies van het desbetreffende vertrek te bekijken.")."

".stripslashes($gallerys['gallery'])."
".stripslashes($gallerys[
".stripslashes($omschrijving)."
"; $count++; if($count==$num_cols){ $count=0; echo "
"; } else { echo Translate("Er zijn geen albums gevonden."); } } } else { // De content echo '

'.$paginas['kop'].'

'; echo ""; echo stripslashes(preg_match("/(^.*)(.*)(<\/body>.*)$/s", $paginas[content], $matches) ? $matches[2] : " "); // Alleen body weergeven echo ""; if($pagina_id == $home_pagina && !$preview){ // Nieuwitems op homepage $sqlselect = "SELECT N.*, C1.content AS titel, C2.content AS text FROM nieuws N LEFT JOIN content C1 ON N.titel_lang=C1.id AND C1.lang='".$lang."' LEFT JOIN content C2 ON N.text_lang=C2.id AND C2.lang='".$lang."' WHERE N.start_datum <= '".$today."' AND N.eind_datum >= '".$today."' ORDER BY volgorde"; $resultnieuws = mysql_query($sqlselect); if ($nieuws = mysql_fetch_array($resultnieuws)) { echo "
".Translate("Nieuws")."
"; do { if(empty($nieuws['titel'])) continue; echo "
".substr($nieuws['titel'],0,70).(strlen($nieuws['titel'])>68 ? ".." : "")." Lees meer
"; } while ($nieuws = mysql_fetch_array($resultnieuws)); } } } ?>